Opdrachten

 

April 2021 tm december 2021

Projectmanager RITZ bij diverse VVT zorginstellingen

Als projectmanager verantwoordelijk voor de inrichting en implementatie van een digitaal platform RITZ. RITZ staat voor Regionale inzet Tijdelijke Zorg. Een unieke samenwerking tussen 4 VVT zorgorganisaties (Thebe, Mijzo. De Wever en St. Franciscus) om zorgpersoneel regionaal in Midden en West Brabant met elkaar uit te wisselen.
 

Maart 2019 tm februari 2021

Kwartiermaker Plan & Flex bij Zuidwester

Als kwartiermaker verantwoordelijk voor de op- en inrichting van een intern uitzendbureau van waaruit de flexers worden geworven, begeleid en ingezet. Tevens mantelafspraken gemaakt met een beperkte groep uitzend- en bemiddelingsbureaus wat betreft de inzet van extern personeel.

 

Augustus 2018 tm maart 2019

Manager Operationele Ondersteuning Expertise en Risicodeskundigheid
Achmea Schadeverzekeren

Als manager verantwoordelijk voor de aansturing van de binnendiensten Expertise en Risicodeskundigheid.

 

April 2018 tm juli 2018

Bestuurssecretaris bij Stichting Syndion

De huidige secretaris vervangen bij haar zwangerschapsverlof. Alle voorkomende taken opgepakt. Denk hierbij aan voorbereiding van en deelname aan Directie-, OR- en Raad van Toezicht vergaderingen. En het adviseren van de bestuurder bij de dagelijkse gang van zaken.

 

Januari 2018 tm april 2018

Teammanager Medische Beoordelingen 
CZ Zorgverzekeringen 

Ik ben verantwoordelijk voor de aansturing van de teams Mondzorg, Farmacie en Buitenland (32 medewerkers). 

 


Mei 2017 tm december 2017

Projectleider Cultuur- en organisatieverandering
+ Beleidsmedewerker Kwaliteit
Stichting Syndion en Stichting Prezzent

Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de bewaking van de doorlooptijden van de diverse deeltrajecten op het gebied van communicatie en hernieuwde inrichting van de organisatie. Samen met de directieleden continu zorgen voor bewustwording van de veranderingsprocessen binnen de gehele organisatie. Actief betrokken om het team van 20 clustermanagers te helpen hun leiderschapstijl af te stemmen op de vraag van hun medewerkers (situationeel leiderschap).
Als beleidsmedewerker kwaliteit verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteitsbeleid. Organisatie rondom interne- en externe audits en het kwaliteitskader van de VGN. Het pro-actief signaleren van verouderde beleidsdocumenten en de organistaie en opstart van een clientervaringsonderzoek (ism Customeyes). Sparring partner voor de bestuurder op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

 


 

Juni 2016 tot mei 2017

Teammanager Medische Beoordelingen 
CZ Zorgverzekeringen 

In deze opdracht heb ik een teammanager vervangen tijdens ziekte afwezigheid.
Ik was verantwoordelijk voor de aansturing van de teams GeboortezorgAdvies, Mondzorg, Paramedisch en werkvoorbereiders (31 medewerkers). 
Alle KPI's op het gebied van doorlooptijden calls, verloren calls en afwikkeling emails zijn door de teams behaald. Daarnaast de functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Door het efficienter inzetten van agents maar ook door medewerkers aan te spreken op hun gedrag, maandelijks duizenden euro's bespaard op achtervang telefonie.

 


 

November 2015 tot mei 2016

Coördinator Werving en Selectie bij Vitalis Woonzorg Groep

Verantwoordelijk voor de werving van verzorgend en verplegend personeel en optimalisatie / herinrichten van de werkprocessen. Betrokken bij diverse projectgroepen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en strategisch opleidingsbeleid. Aantal aangenomen medewerkers gestegen met 10%. Naamsbekendheid gecreerdoor door actief te zijn op social media en aanwezig te zijn op beurzen. Meetings met alle leidinggevende georganiseerd om iedereen te betrekken bij de werving en hun rol hierin.

 


 

Mei 2014 tot oktober 2015

Manager bij JuroFoon B.V. (huidige naam HelloLaw)

Als manager was ik verantwoordelijk voor de aansturing  van een juridisch callcenter en stafmedewerkers (ICT, administratie en juristen: 20 fte). Aanspreekpunt voor alle collega’s. Tevens budgethouder en verantwoordelijk voor en mede uitvoerend aan alle HR processen.

Behaalde resultaten

  • Stijging van het aantal verkochte telefonische opdrachten met 38%;
  • Efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering, besparing van 3 fte;
  • Ledenconversie naar 11% (t.o.v. 9,5% in 2014);
  • Daling van het aantal dubieuze debiteuren met 5%;
  • Door herijking van processen in het callcenter de wachttijd van klanten verkort en het aantal verloren calls teruggebracht naar 5% (i.p.v. 6% in 2014);

 


 

December 2013 tot mei 2014

Assistente Raad van Bestuur bij Stichting Syndion 

Als assistente ondersteunde ik de Raad van Bestuur op organisatorisch en administratief vlak.
 


 

Mei 2013 tot september 2013       

Hoofd Personeel en Opleiding  bij Stichting Syndion 

Als Hoofd Personeel en Opleiding was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling P&O (advies, opleidingen, PSA, intern uitzendbureau en coördinator vrijwilligerswerk en mentorschap ,20 Fte).  Daarnaast was mijn belangrijkste taak het begeleiden en uitvoeren van een reorganisatie om Syndion ‘WMO proof’ in te richten voor 1 januari 2015. Tevens aanspreekpunt voor OR leden.

 


 

Nieuwsgierig naar mijn eerdere werkervaring? Dan verwijs ik u graag naar mijn LinkedIn Profiel.